Waarom Registreren?

De organisaties die op ons platform hun projecten presenteren, stellen uitgebreide dossiers over hun projecten beschikbaar. AndersFinancieren behandelt deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Een samenvatting van deze informatie kunt u al vinden op onze homepage onder de kop ‘projecten’. Om u als belegger een maximaal beeld van deze projecten te geven kunt over alle inatie beschikken nadat u zich heeft geregistreerd als deelnemer van dit crowdfundingplatform. U kunt daarmee een goede afweging maken als u in een project wilt inschrijven.

Registreer

Vul de gevraagde gegevens in om verder te gaan.

Er is al een account gekoppeld aan het opgegeven emailadres, klik hier om naar de inlogpagina te gaan.

Niet alle velden zijn ingevuld, vul alle antwoorden in en probeer het nogmaals.

Algemene informatie

Passendheidstoets

KYC


Uw wachtwoord moet de volgende tekens bevatten

Een kleine letter

Een hoofdletter

Een getal

Minimaal 8 karakters

GeslachtPassendheidstoets AndersFinancieren

Beleggen zonder risico’s bestaat niet. We hechten er dan ook grote waarde aan u vooraf goed te wijzen op de gevolgen die beleggen via AndersFinancieren kan hebben. Zie de pagina Beleggingsrisico’s en onze Algemene Voorwaarden.

Daarnaast is het onze wettelijke taak als beleggingsonderneming om vooraf te toetsen of:

  • U over voldoende kennis en ervaring beschikt om de risico’s die voortvloeien uit het beleggen via AndersFinancieren in te schatten.
  • Uw financiële buffer groot genoeg is om een eventueel verlies van uw belegging te dragen.

Ervaring

Heeft u ervaring met risicovolle investeringen die niet onder een (deposito)garantiestelsel vallen?


Waarop baseert u uw risico inschatting bij het investeren in een belegging?


Stel, u heeft 10.000 euro te besteden om te investeren, wat is dan raadzaam om te doen?


Vermogen

Wat is uw vrij belegbare vermogen?


Welk deel van uw vrij belegbare vermogen (bezittingen minus schulden) heeft u geïnvesteerd of bent u van plan te investeren in beleggingen?


Indien zal blijken dat de ondernemer van het project dat u nu wilt ondersteunen niet succesvol is en u (een deel van) uw verstrekte investering kwijt raakt, hoe gemakkelijk zou u dit dan kunnen opvangen met andere inkomsten en/of vermogensbestanddelen?


Kennis

Wat is uw werk/denkniveau?

Met het aanvinken van dit vakje verklaart u eens te zijn met onze Algemene Voorwaarden en kennis te hebben genomen van de beleggingsrisico's


Ik blijf graag op de hoogte van informatie rondom Andersfinancieren middels een nieuwsbrief


  • Dit ulier zal in onze administratie worden bewaard en uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.
  • Alle vragen dienen te worden beantwoord.
  • Door het klikken op de button registreren verklaart u dit registratie ulier volledig en waarheidsgetrouw te hebben ingevuld.


Kies hier het type investeerder dat u bent


Bedrijfsgegevens* vul deze alleen in als u zakelijk/professioneel wilt inschrijvenPaspoort/Identiteitskaart

Verloopdatum paspoort


KVK uittreksel* Upload dit document alleen wanneer u zakelijk/professioneel investeert